Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem rozwija program Oncofertility. Obecnie zbiera dane na temat doświadczeń pacjentów i informacji na temat powikłań dotyczących płodności, jakie dostali w trakcie leczenia. Fundacja zaprasza pacjentów do udziału w ankiecie.

Więcej informacji: https://www.zwrotnikraka.pl/?p=17894

Leave a Reply